Navodila

KAKO IGRATI SPLETNO RAZLIČICO IGRE AKTIVEN TI?
1. Pokliči svoje prijatelje. Dobite se v video konferenčnem okolju, ki omogoča deljenje
zaslona. Razdelite se v dve ekipi, ki imata približno enako članov.
2. Vsaka od ekip ima svojo figurico.
3. Eden od igralcev deli svoj zaslon – igro Aktiven ti, tako da ga vsi udeleženci igre lahko
vidijo.
4. Cilj igre je preko različnih uspešno opravljenih gibalnih izzivov čim prej priti do cilja.
5. Obe ekipi se izhodiščno postavita na polje START.
6. Ko je ekipa na vrsti, eden od članov skupine vrže kocko. Dobljeno število (1 do 6) pove, za
koliko mest se ekipa premakne naprej.
7. Ekipa se nato premakne na ustrezno polje igralne površine. Premik opravi tako, da na
novo polje prestavi svojo figurico.
8. Polja, označena s/z:
– P, so namenjena počitku. Ko ekipa prispe na to polje, ne opravlja športnih izzivov;
– ?, preverjajo poznavanje vrhunskih slovenskih športnikov. Če ekipa pride na polje z
vprašajem, dvigne kartico, odgovori na vprašanje in v primeru, da je odgovor pravilen,
opravi izziv.
– Polja, označena z zvezdico, tekmovalce pošljejo na specifična polja.
– Ostala polja so opremljena z gibalnimi izzivi. Na polju je zapisan izziv, prav tako
navodila za opravljanje (npr. ali izziv opravlja član ekipe ali celotna ekipa). Ponekod je
dodan tudi video posnetek izvedbe izziva.
9. Če ekipa ne opravi izziva, se prestavi na polje, na katerem je bila, preden je vrgla kocko.
10. Ekipa, ki prva pride do cilja, zmaga.
Pomembno:
Igra je namenjena zabavi, torej se pri opravljanju izzivov zabavajte.
Njen namen je spodbuditi h gibanju; zato izzive opravljajte temeljito.
Pri opravljanju izzivov POSKRBITE ZA USTREZNO VARNOST, ki naj vam bo na prvem mestu.